Category Archives: Goldmark City

Tiêu Chuẩn 5S Khu Đô Thị

Tiêu chuẩn 5S là một khái niệm mới, lần đâu tiên được áp dụng ở Việt Nam. Đây là khái niệm do TRN Holdings Việt Nam lựa chọn làm kim chỉ nam cho các sản phẩm Bất Động Sản của Chủ đầu tư. Hãy cùng bóc tách xem tiêu chuẩn 5S của Goldmark City có… Read More »