Category Archives: khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây

Starlake Tây Hồ Tây là khu đô thị mới đảng cấp quốc tế nằm cạnh Hồ Tây. Được Đầu tư 100% từ tập đoàn Daewoo E&C Hàn Quốc